Gaarn Thomsen & Partners


SitemapHvem vi er 

 

 

 Search

Search er en proces, hvor vi ved direkte søgning i markedet identificerer, tiltrækker og udvælger kandidater til en nøglestilling; på ledelses- eller specialistniveau. Search (headhunting) er metoden, hvor kravene til den rette kandidats baggrund og kompetencer er meget høje og specifikke, hvor de interessante kandidater simpelthen ikke søger annoncerede stillinger, eller eksempelvis når opgavens karaktér kræver absolut fortrolighed.

Strategi & Analyse
Sammen med vores kunde lægger vi en strategi for processen og aftaler forløbet. Herefter tilegner vi os en dybdegående viden om såvel selve opgaven som kundens forretning, som vi udmønter i profiler af virksomheden, stillingen og den i princippet ideelle kandidat.

Søgeprocessen
Baseret på analysen og profilerne starter vi søgeprocessen. Vi identificerer og kontakter relevante kandidater i virksomheder og organisationer, og kandidater som vi får kendskab til fra vores personlige netværk og en række andre kilder. Denne systematiske proces fører til en så godt som fuldstændig kortlægning af de kvalificerede kandidater i markedet. Søgeprocessen kan også føre til nye erkendelser og lede til stærke kandidater med lidt anderledes kvalifikationer.

Tillid og fortrolighed
Vi lægger afgørende vægt på fortrolighed, troværdighed og en høj etik i searchprocessen. Vi holder vores kunde løbende orienteret om forløbet af vores kontakt med kandidater. Vi vender tilbage til alle kontaktede kandidater. CV's forbliver fortrolige, indtil kandidater eventuelt skal møde kunden. Hvis vores kunde ønsker selv at forblive unavngiven, bevarer vi denne anonymitet efter aftale, og så længe det er relevant.

Dialog og indledende, personlige samtaler
Vi kontakter diskret de potentielle kandidater, og indhenter CV's fra de mere relevante og interesserede af disse. Vi inviterer herefter et antal kandidater til en indledende samtale, hvor vi blandt andet afklarer deres baggrund, kvalifikationer, generel personlighed og motivation.

Præsentation af de bedste kandidater
Efter de indledende samtaler præsenterer vi de bedst kvalificerede og fortsat interesserede kandidater for vores kunde. Herefter følger et nyt møde med gerne to kandidater, samt en forhandling med den udvalgte slutkandidat. På dette tidspunkt er de gensidige forventninger afstemte.
Vi deltager i processen, rådgiver og sikrer fremdrift frem til kontraktens underskrift.

Kvalitetssikringen af den afsluttende udvælgelse
Ved selve præsentationen af de bedste kandidater vil vi i tillæg til det egentlige interview også foretage en realistisk og skræddersyet afprøvning af deres kompetencemæssige match til og forventede adfærd i den konkrete stilling, hvilket er særdeles effektivt. Hvis vores kunde selv bruger et testsystem, anbefaler vi, at det også anvendes. Som et sidste kvalitetscheck af den udvalgte kandidat foretager vi kritiske referenceinterviews med især tidligere chefer.

Efter ansættelsens start følger vi op over for vores kunde omkring forløbet af den første tid i stillingen.


Hvem vi er Search til Bestyrelser

Gaarn Thomsen & Partners ©  1997-2008   |  Vigtige oplysninger   |  W3C