Gaarn Thomsen & Partners


SitemapHvem vi er 

 

 

 Search til Bestyrelser

Når virksomhedens ejer eller ejerkreds står i den i øvrigt naturlige situation, at der skal findes en ny formand eller et nyt medlem til bestyrelsen, er det afgørende, at kandidaten matcher de personlige forventninger og er en både selvstændig og stærk personlighed.
Dertil kommer de særlige kompetencer og den viden, med hvilke kandidaten skal bidrage til og styrke virksomhedens strategiske udvikling.

Vi identificerer og udvælger sådanne bestyrelseskandidater ved en searchproces, som blandt andet er kendetegnet ved absolut fortrolighed.

Analysen
På grundlag af interview med opdragsgiver udarbejder vi profiler af virksomheden, den aktuelle situation, ejerkreds og direktion, bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens opgaver og forventningerne til bestyrelsens funktion.
Dertil kommer den rette kandidats baggrund, de efterspurgte særlige kompetencer og den ønskede rolle og indsats i bestyrelsen.

Dialog og fortrolighed
Søgeprocessen og kontakten til relevante kandidater finder sted ved absolut fortrolighed omkring vores klients identitet. Tilsvarende orienterer vi vores klient om forløbet af kontakten til og møder med kandidater, men deres identitet forbliver fortrolig indtil et møde med vores klient.

Indledende personlige samtaler
Ved den første samtale med en kandidat underskriver denne en fortrolighedserklæring, hvorefter vi navngiver vores klient. Intet skriftligt materiale udleveres.

Præsentation og samtaler med vores klient
Herefter inviterer vi kvalificerede og interesserede kandidater til en samtale med vores klient. Disse samtaler vil være relativt uformelle og have præg af en dialog. Derefter følger en ny samtale med en eller to kandidater, hvor det gensidige match og de gensidige forventninger afstemmes endeligt.

 


Hvem vi er Search til Bestyrelser

Gaarn Thomsen & Partners ©  1997-2008   |  Vigtige oplysninger   |  W3C