Gaarn Thomsen & Partners


SitemapHvem vi er 

 

 

 Executive Coaching / Lederudvikling

Som leder bør du reflektere over og være ydmyg over for, hvordan du kan udvikle dig.

Et skarpt fokus på at udfordre dig selv omkring, hvordan du forvalter og udvikler dit lederskab og din adfærd vil medvirke til, at du forbliver åben, nysgerrig og kompetent i din rolle. Dette bidrager også til at sikre, at du fortsat vurderes som en leder af høj værdi for din virksomhed.

Vores coaching og ledelsesudvikling udfordrer og udvikler dit personlige lederskab. Den er rettet mod dine personlige og konkrete behov som leder; ledelsesfagligt og på de forretningsmæssige og organisatoriske områder.

Vi hjælper dig med at identificere dine udfordringer og dilemmaer samt at udvikle de handlemåder og den adfærd, der sikrer, at du opnår bedre resultater, større gennemslagskraft og større personlig succes som leder.

Coachingen sker ved fortrolige samtaler mellem leder og coach. Vi tilrettelægger et individuelt program i samarbejde med dig.

Hos os varetages Executive Coaching af rådgivere med solid ledelsesmæssig ballast og et forretningsorienteret engagement.
Derved sikrer vi, at du igennem processen forbliver topmotiveret, at du udfordres, og udvikler din ledelse dynamisk og med effekt.


Hvem vi er Search til Bestyrelser

Gaarn Thomsen & Partners ©  1997-2008   |  Vigtige oplysninger   |  W3C