Gaarn Thomsen & Partners


SitemapHvem vi er 

 

 

 Rekruttering (selection)

Rekruttering ved stillingsopslag (selection) er en proces, hvor vi grundlæggende arbejder med de kandidater, som aktivt søger en annonceret stilling. Styrken ved denne metode er, at vi tiltrækker kandidater, som er kvalificerede, motiverede og i markedet til at søge den opslåede stilling. Den er generelt meget effektiv, hvor målgruppen i markedet har en vis størrelse og bredde.

Strategi & Analyse
Sammen med vores kunde lægger vi en strategi for processen og aftaler forløbet. Herefter tilegner vi os en dybdegående viden om såvel selve opgaven som kundens forretning, som vi udmønter i profiler af virksomheden, stillingen og den i princippet ideelle kandidat.

Annoncering ... med en skarp og velskrevet stillingsannonce, der effektivt rammer målgruppen
Disse profiler er ikke kun basis for, at vi forstår opgaven indgående og kan repræsentere vores kunde professionelt. De er også en væsentllig forudsætning for, at vi kan udarbejde en præcis, informativ og velskrevet annoncetekst, der tiltrækker de kvalificerede og kritiske ansøgere, som er nøglen til den vellykkede løsning af opgaven. Vi annoncerer herefter stillingen i det eller de aftalte medier.

Vores kontakt til ansøgerne
Vi kvitterer for ansøgninger, besvarer henvendelser, inviterer til samtale, og sender afslag. Den opgaveansvarlige konsulent giver personligt en motiveret tilbagemelding til alle interviewede ansøgere, der ikke går videre i processen, og sikrer at ingen bliver glemt. Relativt enkle men vigtige opgaver, hvor vi lægger vægt på, at alle ansøgere føler sig godt behandlet.

Indledende interviewrunde
I samråd med vores kunde inviterer vi et antal ansøgere til en indledende og gensidigt orienterende samtale. Det primære fokus er at klarlægge baggrund, kvalifikationer, generel personlighed og motivation hos hver enkelt kandidat, således at vi kan gå videre med de bedste kandidater.

Præsentation af de bedste kandidater
Efter den indledende interviewrunde præsenterer vi de bedst kvalificerede kandidater for vores kunde. Herefter følger et nyt møde med gerne
to af disse kandidater, samt en forhandling med den udvalgte slutkandidat. På dette tidspunkt er de gensidige forventninger afstemte.
Vi deltager i processen, rådgiver og sikrer fremdrift frem til kontraktens underskrift.

Kvalitetssikringen af den afsluttende udvælgelse
Ved selve præsentationen af de bedste kandidater vil vi i tillæg til det egentlige interview også foretage en realistisk og skræddersyet afprøvning af deres kompetencemæssige match til og forventede adfærd i den konkrete stilling, hvilket er særdeles effektivt. Hvis vores kunde selv bruger et testsystem, anbefaler vi, at det også anvendes. Som et sidste kvalitetscheck af den udvalgte kandidat foretager vi kritiske referenceinterviews med især tidligere chefer.

Efter ansættelsens start følger vi op over for vores kunde omkring forløbet af den første tid i stillingen.


Hvem vi er Search til Bestyrelser

Gaarn Thomsen & Partners ©  1997-2008   |  Vigtige oplysninger   |  W3C